Yaradıcı Heyət

...
Pərviz Məmmədrzayev

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti

...
Əzizağa Əzizov

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti