MÖVSÜM 112
FEVRAL 2022 REPERTUARI

"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Buratino"
"Buratino"
"Силва"
"Силва"
"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"

MÖVSÜM 112
YANVAR 2022 REPERTUARI

"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Силва"
"Силва"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Buratino"
"Buratino"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Kimdir müqəssir?"
"Kimdir müqəssir?"

MÖVSÜM 112
DEKABR 2021 REPERTUARI

"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
“999-cu gecə”
“999-cu gecə”
"Колобок"
"Колобок"
"Колобок"
"Колобок"