MÖVSÜM 114
OKTYABR 2023 REPERTUARI

"Anamın kitabı"
"Anamın kitabı"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Anamın kitabı"
"Anamın kitabı"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Buratino"
"Buratino"
"Anamın kitabı"
"Anamın kitabı"
"Silva"
"Silva"
"Psix"
"Psix"
"Kimdir müqəssir?"
"Kimdir müqəssir?"
"Sehrli Nəğmə"
"Sehrli Nəğmə"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"

MÖVSÜM 114
SENTYABR 2023 REPERTUARI

"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"

MÖVSÜM 113
İYUL 2023 REPERTUARI

"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Anamın kitabı"
"Anamın kitabı"
"Kimyagər"
"Kimyagər"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"

MÖVSÜM 113
İYUN 2023 REPERTUARI

"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Psix"
"Psix"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"

MÖVSÜM 113
MAY 2023 REPERTUARI

"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Silva"
"Silva"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Kimyagər"
"Kimyagər"
"Sehrli Nəğmə"
"Sehrli Nəğmə"
"Qızıl cücə"
"Qızıl cücə"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"
"Bir dayan, canavar!"
"Bir dayan, canavar!"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"

MÖVSÜM 113
APREL 2023 REPERTUARI

"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Kimdir müqəssir?"
"Kimdir müqəssir?"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qızıl cücə"
"Qızıl cücə"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Sehrli Nəğmə"
"Sehrli Nəğmə"
"Psix"
"Psix"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Anamın kitabı"
"Anamın kitabı"
"Buratino"
"Buratino"

MÖVSÜM 113
MART 2023 REPERTUARI

"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"
"Kimyagər"
"Kimyagər"
"Anamın kitabı"
"Anamın kitabı"
"Sehrli Nəğmə"
"Sehrli Nəğmə"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"
"Sehrli Nəğmə"
"Sehrli Nəğmə"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Buratino"
"Buratino"
"Qızıl cücə"
"Qızıl cücə"
"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"

MÖVSÜM 113
FEVRAL 2023 REPERTUARI

"Anamın kitabı"
"Anamın kitabı"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"
"Nəğməmə inan"
"Sehrli Nəğmə"
"Sehrli Nəğmə"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Sehrli Nəğmə"
"Sehrli Nəğmə"
"Buratino"
"Buratino"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"

MÖVSÜM 113
YANVAR 2023 REPERTUARI

"Anamın kitabı"
"Anamın kitabı"
"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
"Buratino"
"Buratino"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Psix"
"Psix"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"

MÖVSÜM 113
DEKABR 2022 REPERTUARI

"Qayınana"
"Qayınana"
"Qayınana"
"Qayınana"
"Qayınana"
"Qayınana"
"Buratino"
"Buratino"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Силва"
"Силва"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Sehrli nəğmə"
"Sehrli nəğmə"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"

MÖVSÜM 113
NOYABR 2022 REPERTUARI

"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Qızıl cücə"
"Qızıl cücə"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
"Anamın kitabı"
"Anamın kitabı"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Bir dayan, canavar!"
"Bir dayan, canavar!"
"Buratino"
"Buratino"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"

MÖVSÜM 113
OKTYABR 2022 REPERTUARI

"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Psix"
"Psix"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Колобок"
"Колобок"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Силва"
"Силва"
"Məchul pilləkən"
"Məchul pilləkən"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Buratino"
"Buratino"
"Kimdir müqəssir?"
"Kimdir müqəssir?"

MÖVSÜM 113
SENTYABR 2022 REPERTUARI

"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"

MÖVSÜM 112
İYUL 2022 REPERTUARI

"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Məchul pilləkən"
"Məchul pilləkən"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
"Psix"
"Psix"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"

MÖVSÜM 112
İYUN 2022 REPERTUARI

"Колобок"
"Колобок"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Колобок"
"Колобок"
"Psix"
"Psix"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"

MÖVSÜM 112
MAY 2022 REPERTUARI

"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bir dayan, canavar!"
"Bir dayan, canavar!"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Psix"
"Psix"
"Buratino"
"Buratino"
"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Колобок"
"Колобок"

MÖVSÜM 112
APREL 2022 REPERTUARI

"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Qızıl cücə"
"Qızıl cücə"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Kimdir müqəssir?"
"Kimdir müqəssir?"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Buratino"
"Buratino"
"Bir dayan, canavar!"
"Bir dayan, canavar!"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Psix"
"Psix"

MÖVSÜM 112
MART 2022 REPERTUARI

"Колобок"
"Колобок"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Bir dayan, canavar!"
"Bir dayan, canavar!"
"Buratino"
"Buratino"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Силва"
"Силва"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"

MÖVSÜM 112
FEVRAL 2022 REPERTUARI

"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Buratino"
"Buratino"
"Силва"
"Силва"
"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"

MÖVSÜM 112
YANVAR 2022 REPERTUARI

"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Силва"
"Силва"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Buratino"
"Buratino"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Kimdir müqəssir?"
"Kimdir müqəssir?"

MÖVSÜM 112
DEKABR 2021 REPERTUARI

"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
“999-cu gecə”
“999-cu gecə”
"Колобок"
"Колобок"
"Колобок"
"Колобок"