MÖVSÜM 112
İYUL 2022 REPERTUARI

"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Məchul pilləkən"
"Məchul pilləkən"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
"Psix"
"Psix"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"

MÖVSÜM 112
İYUN 2022 REPERTUARI

"Колобок"
"Колобок"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Колобок"
"Колобок"
"Psix"
"Psix"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"

MÖVSÜM 112
MAY 2022 REPERTUARI

"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bəxtiyar"
"Bir dayan, canavar!"
"Bir dayan, canavar!"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Psix"
"Psix"
"Buratino"
"Buratino"
"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Колобок"
"Колобок"

MÖVSÜM 112
APREL 2022 REPERTUARI

"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Qızıl cücə"
"Qızıl cücə"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Kimdir müqəssir?"
"Kimdir müqəssir?"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Buratino"
"Buratino"
"Bir dayan, canavar!"
"Bir dayan, canavar!"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"Psix"
"Psix"

MÖVSÜM 112
MART 2022 REPERTUARI

"Колобок"
"Колобок"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Bir dayan, canavar!"
"Bir dayan, canavar!"
"Buratino"
"Buratino"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Силва"
"Силва"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"

MÖVSÜM 112
FEVRAL 2022 REPERTUARI

"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
"Utancaq qız"
"Utancaq qız"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Ər və arvad"
"Ər və arvad"
"Buratino"
"Buratino"
"Силва"
"Силва"
"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"

MÖVSÜM 112
YANVAR 2022 REPERTUARI

"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"Buratino"
"999-cu gecə"
"999-cu gecə"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Qırmızı papaq"
"Силва"
"Силва"
"Arşın mal alan"
"Arşın mal alan"
"Buratino"
"Buratino"
"Qızıl toy"
"Qızıl toy"
"Kimdir müqəssir?"
"Kimdir müqəssir?"

MÖVSÜM 112
DEKABR 2021 REPERTUARI

"Bir nəfəs qədər"
"Bir nəfəs qədər"
“999-cu gecə”
“999-cu gecə”
"Колобок"
"Колобок"
"Колобок"
"Колобок"