DİREKTORLUQ

...
Əliqismət Lalayev

Direktor

Əməkdar incəsənət xadimi, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

...
Hüseyn Hüseynov

Direktor müavini

...
Vəfa Mühacirova

Direktor müavini

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru