Fatimə Osmanlı

Həmidova Fatimə Ənvər qızı 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Bakı Xoreoqrafiya məktəbinə daxil olmuş və 2009-ci ildə bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrına Balet artisti vəzifəsinə qəbul olunub. Teatrda işlədiyi müddətdə "www.ferzeli-kef.com”, "Ər və arvad”, "Kimdir müqəssir”, "Bu bizik”, "Evlənmə”, "Xanuma”, "Bankir adaxlı”, "Qızıl toy”, "Talelər qovuşanda”, "Qızqanc ürəklər”, "Yatmış gözəl və cırtdanlar”, "O olmasın bu olsun”, "Amerikalı kürəkən”, "Kimyagər”, "Skapenin kələkləri” və s. tamaşalarda çıxış edib.