Anna Cəbrayılova

Anna Pçelinstva 1987-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Bakı Xoreoqrafiya məktəbinə daxil olmuş və 2007-ci ildə bitirmişdir. 2007-ci ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrına balet artisti vəzifəsinə qəbul olunub. Teatrda işlədiyi müddətdə "www.ferzeli-kef.com”, "Ər və arvad”, "Kimdir müqəssir”, "Bu bizik”, "Evlənmə”, "Xanuma”, "Bankir adaxlı”, "Qızıl toy”, "Talelər qovuşanda”, "Qızqanc ürəklər”, "Yatmış gözəl və cırtdanlar”, "O olmasın bu olsun”, "Amerikalı kürəkən”, "Kimyagər”, "Skapenin kələkləri” və s. tamaşalarda çıxış etmişdir.