Mehriban Zalıyeva

Zalıyeva Mehriban Əsgəralı qızı 12 oktyabr 1977-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2002-ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasının Solo oxuma fakultəsinə daxil olub və 2006-cı ildə oranı bitirib. 2006-cı ildən Musiqili Komediya Teatrında artist vokalist vəzifəsinə qəbul olunub. İşlədiyi müddətdə R. Mirişlinin”Qısqanc ürəklər”ində Səbinə, S. Ələsgərov, İ. Məlikzadə "Kələkbazlar”da Fəqan, S. Fərəcov, Ə. Əmirli "Səhnədə məhəbbət”də Müğənni qız, O. Rəcəbov, A. Babayev "Əlin cibində olsun”da Lalə, C. Quliyev, Ə. Əmirli "Yeddi məhbusə anası”nda Şöhrət,Qüdrət, Ü. Hacıbəyli "Arşın mal alan”da Asya, R. Şəfəq,V. Zimin”Yağış göbələyinin məcarası”nda Tülkü bacı, R. Ağayeva, A. Xayt "Bir dayan canavar”da Qırmızı papaq, H.X. Anderson "Düyməcik”də Düyməcik, V. Orlov "Qızıl cücə”də Bim, E. Sabitoğlu,Y. Şvarts "Qırmızı papaq”da Dovşan, J.B. Molyer "Skapenin kələkləri”ndə Giasinta və s. rollar oynamışdır.