Əli Kərimov

Kərimov Əli Sabir oğlu 1991-ci il aprel ayının 29-da Bakı şəhərində doğulmuşdur. 2013-cü ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının solo-oxuma fakültəsini bitirmişdir. 2011-ci ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında xor artisti kimi çalışmışdır. "O olmasın, bu olsun”, Bankir adaxlı”, "Talelər qovuşanda”, "Ər və arvad”, "Mən dəyərəm, min cavana”, "Yatmış gözəl”, "Qızıl toy” və bir çox bu kimi tamaşalarda iştirak etmişdir.